Met een recruitment specialist vind je de geschikte kandidaten voor jouw supply chain functies

Met een recruitment specialist vind je de geschikte kandidaten voor jouw supply chain functies

Onderzoek wijst uit dat de aandacht van Nederlandse bedrijven voor hun supply chain groeit. Tegelijkertijd is het grootste deel van de ondernemers ontevreden over hoe deze op dit moment is ingericht. Een supply chain, in het Nederlands ook wel toeleveringsketen genoemd, is het geheel aan activiteiten dat wordt uitgevoerd om een product of dienst te vervaardigen en te verkopen. Dit begint bij de levering van grondstoffen aan de fabrikant en eindigt bij de verkoop aan de eindconsument. 

Complexiteit en innovaties vereisen de beste professionals op iedere plek

Binnen dit netwerk aan activiteiten volgen innovaties elkaar in rap tempo op. De complexiteit van de processen neemt toe en dat betekent dat het noodzakelijk is om over de juiste systemen, maar ook de juiste personen te beschikken om alle werkzaamheden in goede banen te leiden. Wil je zeker kunnen zijn van je keuzes op het gebied van personeel? Dan neem je een recruitment specialist in de arm.

Focus op specifieke vakgebieden

Omdat iedere branche met geheel andere regels en werkwijzen te maken heeft, spitsen ook veel recruitment specialisten zich tegenwoordig toe op een specifiek vakgebied. Zo focust Talentmark, dat zowel in Europa als in de Verenigde Staten over meerdere locaties beschikt, zich op de sector Life Sciences. Deze houdt zich bezig met het wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen die gezondheidsproblemen verhelpen of zelfs voorkomen.

De rol van de procurement specialist

Binnen de supply chain wordt de rol van de procurement specialist steeds groter. De term procurement verwijst naar alle activiteiten die op het beheersen en sturen van inkomende goederen en diensten is gericht. Dat doet velen denken dat dit hetzelfde betreft als inkoop, maar dat is niet het geval. Inkoop is wel een onderdeel van procurement. Echter, een procurement specialist houdt zich ook bezig met planning, voorraadbeheer, transport en het onderhouden van zakenrelaties.

Doelstelling

Een procurement specialist wordt in sommige bedrijven dan ook wel inkoopmanager genoemd. Deze persoon houdt zich immers met meer dan alleen de praktische aspecten van inkoop bezig. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat een bedrijf altijd over voldoende producten en/of diensten kan beschikken en dat tegen een gunstige prijs. De procurement specialist legt binnen de meeste bedrijven verantwoording af aan de supply chain manager, alhoewel dit per onderneming natuurlijk kan verschillen.

Hoogwaardige oplossingen voor de lange termijn

Ben jij vastberaden om je supply chain te verbeteren of uit te breiden, maar heb je zelf geen tijd om op zoek te gaan naar de juiste persoon? Een recruitment specialist weet degene met de juiste opleiding en ervaring voor je te selecteren die geschikt is voor een dynamische functie binnen jouw onderneming. Met de adviesgerichte aanpak van een recruiter kom je tot oplossingen voor al je operationele domeinen, functies en rollen. Duurzaamheid verdient verkrijgt daarbij te allen tijde de voorkeur boven kortetermijnoplossingen.