Woorden met een C

Wordfeud is een populaire woordspel-app die veel mensen in hun vrije tijd spelen. Het doel van het spel is om zo veel mogelijk punten te scoren door woorden te maken met de lettertegels die je krijgt. Als je goed bent in Wordfeud, weet je dat sommige letters meer waard zijn dan andere. Zo zijn er bijvoorbeeld veel woorden die beginnen met een K of een Z, terwijl de letter C wat minder vaak voorkomt. Maar dat betekent niet dat de letter C minder waard is! Integendeel, er zijn veel Nederlandse woorden met een C die je kunt gebruiken om punten te scoren in Wordfeud. In deze blog gaan we op zoek naar de meest pakkende woorden met een C die je kunt gebruiken in het spel. Zo word jij de koning of koningin van Wordfeud!

Lange woorden met een C

Er zijn talloze lange Nederlandse woorden met een C die je kunt gebruiken bij Wordfeud om punten te scoren. Sommige daarvan zijn:

 • Communicatieapparatuur: dit is alle technische hulpmiddelen die gebruikt worden om informatie te versturen of te ontvangen, zoals telefoons, computers en radios.
 • Contemplatie: dit is het actief overwegen of nadenken over iets, bijvoorbeeld een bepaald probleem of een stuk tekst.
 • Coöperatief: dit is een persoon of groep die samenwerkt met anderen, bijvoorbeeld in een bedrijf of organisatie.
 • Conformisme: dit is het handelen of denken volgens de normen of waarden van een groep waarbij je bent.
 • Consequentialisme: dit is een filosofische stroming die stelt dat de juistheid van een handeling of beslissing bepaald wordt door de gevolgen ervan.
 • Conservatisme: dit is een politieke stroming die streeft naar behoud van bestaande instituties en tradities.
 • Conspiratie: dit is het samenwerken van twee of meer personen om een misdadig of geheim doel te bereiken.
 • Constructivisme: dit is een psychologische stroming die stelt dat mensen zelf betekenis geven aan wat ze zien, horen en ervaren, en dat dit bepaalt hoe ze zich gedragen.
 • Contemplatie: dit is het actief overwegen of nadenken over iets, bijvoorbeeld een bepaald probleem of een stuk tekst.
 • Controle: dit is het gezag of macht hebben over iets of iemand, bijvoorbeeld in een bedrijf of organisatie.

Als je deze woorden kent en weet te gebruiken in Wordfeud, ben je al een heel eind op weg om te winnen! Maar er zijn nog veel meer Nederlandse woorden met een C waar je je voordeel mee kunt doen. Zoek dus zeker verder naar woorden die je kunt gebruiken om punten te scoren in het spel.

Korte woorden met een C

Er zijn ook talloze korte Nederlandse woorden met een C die je kunt gebruiken bij Wordfeud om punten te scoren. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Cent: een munteenheid
 • Cel: een klein afgesloten ruimte, zoals in een gevangenis
 • Cis: een chemische verbinding waarbij twee of meer atomen zijn gebonden aan elkaar op dezelfde manier als in het molecuul waaruit ze afkomstig zijn
 • Cocos: een vrucht met een harde, ronde schil en een vlezige, witgele vruchtvlees
 • Col: een groene groente die lijkt op een slanke kool en vaak in salades wordt gebruikt
 • Cri: een geluid dat bijvoorbeeld door een vogel of een dier wordt gemaakt
 • Cup: een klein kopje, vaak gebruikt voor koffie of thee
 • Cut: een snede of snee
 • Cyc: een afkorting voor ‘fiets’

Als je deze woorden kent en weet te gebruiken in Wordfeud, kun je al snel wat punten bijschrijven. Maar ook hier geldt weer: blijf zoeken naar andere korte woorden met een C die je kunt gebruiken om punten te scoren in het spel. Zo kom je steeds dichter bij de overwinning!