Het belang van de aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers

Het belang van de aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers

U bent ondernemer en heeft wel of geen personeel. Of u nu alleen uw onderneming voert of dat u (veel) personeel heeft, verzekeren is voor alle bedrijven van belang. Maar welke verzekeringen zijn er allemaal en waarom zijn deze zo nodig als u een onderneming voert.

Uiteraard is verzekeren maatwerk. Vraag daarom als ondernemer altijd goed advies van uw verzekeringsadviseur. Hieronder treft u echter informatie aan over 1 van de belangrijkste verzekeringen die u als ondernemer en/ of werkgever moet hebben. Dit betreft de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering

Wellicht een van de belangrijkste verzekeringen die u als ondernemer af kunt sluiten is de aansprakelijkheidsverzekering. Er zijn diverse soorten verzekeringen die u verzekeren tegen aansprakelijkheid. Heeft u personeel? Dan is bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor letsel van uw personeel van belang. Want overkomt uw medewerker een ongeluk op het werk, dan is de kans groot dat u als ondernemer in Rotterdam te maken krijgt met een letselschade advocaat in Rotterdam.

Letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval kan grote gevolgen voor u als ondernemer hebben. Ten eerste omdat u als werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. Deze houdt in dat u gedurende 2 jaar na het ongeluk het salaris van de gewonde medewerker door moet betalen. Het eerste jaar betaalt u 100% van de schade door en het 2e jaar 70%.

Op u als werkgever rust een zorgplicht. Deze houdt in dat u er als ondernemer alles aan moet doen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Gebeurt dit toch, dan dient u de volledige schade te vergoeden. Dat betekent alle materiële schade, maar ook het smartengeld

Overkomt uw medewerker een bedrijfsongeval en bent u hiervoor aansprakelijk, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Maar dit is niet alleen bij een arbeidsongeval zo. Want u bent als werkgever ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw medewerkers. Dit staat in artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek. Rijdt een medewerker met een heftruck een andere medewerker aan, dan bent u dus gehouden de schade van het slachtoffer te voldoen. Hetzelfde geldt als een serveerster hete koffie over een klant laat vallen.

Maar er is meer! Wat veel ondernemers niet weten is dat u op grond van de rechtspraak verplicht bent om voor uw medewerkers een verzekering af te sluiten voor verkeersongevallen. Deze verplichting geldt als uw medewerkers onder werktijd aan het verkeer deelnemen.

De verplichting om uw medewerkers onder werktijd te verzekeren tegen letselschade als gevolg van een verkeersongeval is bepaald door de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege. Bent u bijvoorbeeld ondernemer in de transportsector, dan dient u uw chauffeurs te verzekeren tegen letselschade als gevolg van een ongeluk in het verkeer. Dit geldt echter ook voor bezorgers van voedsel en vertegenwoordigers die voor u met de auto naar cliënten gaat.

Een dergelijke verzekering heet een WEGAM of WEGAS verzekering. Zorgt u er dus voor dat u deze verzekering afsluit voor uw personeel. Daarbij is wel van belang dat de verzekeringsplicht alleen geldt voor verkeersongevallen onder werktijd. Voor woon- werkverkeer geldt deze verplichting dus niet.